Gå direkt till innehållet

Finansiering

 

Småföretag och föreningar

För tillfället erbjuder vi inte banktjänster åt nya småföretag, lantbruk eller föreningar.

Företagskonto med kredit

Välj ett konto med kredit om du har kortsiktiga driftskapitalbehov eller om ditt företags kassaflöde varierar kraftigt.

Vid behov kan en kreditlimit anslutas till Företagskontot. Företagskontot fungerar också som företagets transaktionskonto, till vilket alla S-Bankens betalningstjänster kan anslutas.

Förmåner för kunder

  • Krediten är alltid tillgänglig upp till den avtalade kreditgränsen utan separat begäran.
  • Ränta betalas endast på det utnyttjade kreditbeloppet.
  • Kreditegenskapen kan enligt överenskommelse gälla på viss tid eller tills vidare


Kontakta oss

Bankgaranti

Behöver ditt företag en säkerhet för att uppfylla ett avtal eller någon annan betalningsskyldighet? Bankgaranti är en borgens- eller garantiförbindelse där banken ställer sig som garant för sin kund och tar ansvar för kundens betalningsskyldighet gentemot kundens avtalspart.

Vad kan bankgarantin användas till?

En bankgaranti är lämplig till exempel som fullgörande- och garantitidsgaranti eller leveransgaranti. En bankgaranti kan också användas för att uppfylla myndighetskrav eller som säkerhet i andra avtalsförhållanden.

Bankgarantilimit

Bankgarantilimit lämpar sig för företag som regelbundet behöver garantier i sin affärsverksamhet. Ett avtal om bankgarantilimit ersätter enskilda garantispecifika motförbindelser och möjliggör en effektiv och smidig garantiprocess för både kunden och banken.

Kontakta oss

Finansiering av driftskapital och investeringar

För företagets investeringar och finansiering av driftskapital erbjuder vi skuldebrevslån. Ett skuldebrevslån kan anpassas efter användningsändamålet när det gäller både avbetalningssätt och återbetalningstid. Lånet kan ha rörlig eller fast ränta.