Siirry suoraan sisältöön

S-Pankin Open Banking -palvelut 

Open Banking -sivusto sovelluskehittäjille

Olemme avanneet Open Banking -sivuston sovelluskehittäjille, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan palveluitaan S-Pankin tiliasiakkaita varten. Sivustolla tullaan kertomaan S-Pankin tarjoamista avoimista ohjelmointirajapinnoista ja sivustoa päivitetään S-Pankin ohjelmointirajapintojen kehitystyön edetessä.

Alla on linkki Crosskey Banking Solutionsin ylläpitämään Open Banking Marketiin, josta löydät myös S-Pankin Open Banking -dokumentaation sekä testiympäristön.

Open Banking Market

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä meihin osoitteeseen PSD2help@s-pankki.fi 

Kvartaaliraportit

S-Bank PSD2 Quarterly statistics 01042022-30062022

S-Bank PSD2 Quarterly statistics 01012022-31032022

  

 

Finanssivalvonta on myöntänyt S-Pankille 19.12.2019 Komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/386 33 artiklan 6 kohdan mukaisen vapautuksen velvollisuudesta rakentaa ja ylläpitää 33 artiklan mukaista varajärjestelmää maksutilien rajapinnalle. Kolmansien osapuolten tulee siten käyttää ainoastaan PSD2-rajapintojamme.

Ohjeet S-Pankki Oyj:n dedikoitujen rajapintojen käyttöön

Palvelukatkot

Ilmoitamme mahdollisista katkoista S-Pankin palveluissa tiedotteilla, jotka löytyvät tämän sivun alaosan Ajankohtaista-osiosta.

Jos tunnistautuminen (SCA) on poissa käytöstä huoltokatkon tai häiriötilanteen vuoksi, ei asiakas voi tunnistautua S-Pankin verkkopankkiin eikä myöskään PSD2-rajapintoihin. Käytännössä tällöin asiakas ei voi käynnistää maksua (PISP-toiminnallisuus) eikä valtuuttaa kolmatta osapuolta AISP/CBPII-toiminnallisuuden käyttöön.

(Asiakas voi kuitenkin käyttää AISP-toiminnallisuutta, jos hänellä on jo voimassa oleva valtuutus tilitietojen luvittamiseen kolmannelle osapuolelle. Valtuutus on voimassa 90 päivää AISP-toiminnallisuudessa, CBPII-palvelussa voimassaoloa ei ole rajoitettu.)

Asiakas voi kuitenkin käyttää AISP-toiminnallisuutta, jos hänen edellisestä tunnistautumisestaan (SCA) on alle 90 päivää. CBPII-palvelussa voimassaoloa ei ole rajoitettu.

Mahdollisilla tunnistautumisen häiriöillä on vaikutusta PSD2-erityisrajapinnan toimivuuteen vain siltä osin, kun asiakas haluaa käynnistää maksun (PISP-toiminnallisuus) tai tunnistautua kolmannen osapuolen AISP/CBPII-palvelussa.

S-Banks Open Banking Services

Open Banking page for developers

The link below takes you to Open Banking Market operated by Crosskey Banking Solutions, where you will find S-Bank’s Open Banking documentation and test environment, also.

Open Banking Market

In case you need more information, contact us on PSD2help@s-pankki.fi 

Quarterly statistics reports

S-Bank PSD2 Quarterly statistics 01042022-30062022

S-Bank PSD2 Quarterly statistics 01012022-31032022

 

 

 

On 19 December 2019, the FIN-FSA granted S-Bank an exemption, in accordance with Article 33(6) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2018/389, to the obligation to set up and maintain a contingency mechanism described in Article 33 for a payment account interface. Therefore, third parties must use only our PSD2 dedicated interfaces.

User instructions for S-Bank Plc´s interfaces

Service outages

Information on any disruptions in S-Bank's services is provided in notifications under the News section at the bottom of this page.

If the identification service (SCA) is not available due to a maintenance break or a disturbance, customers cannot identify themselves as required by the S-Bank online banking service and PSD2 interfaces. In practice, this means that the customer cannot initiate payments (a PISP function) or authorise a third party to use the AISP/CBPII service.

(However, the customer is able to use the AISP function if they have given a valid power of attorney to authorise a third party to use their account information. For the AISP service, the authorisation is valid for 90 days, while the validity period for the CBPII service is not restricted.

However, the customer may use the AISP service if they last identified (SCA) themselves less than 90 days ago. For the CBPII service, the validity period is not restricted.

Any problems with identification only affect the functionality of the PSD2 dedicated interface when the customer wishes to initiate a payment (a PISP function) or identify themselves in a third party's AISP/CBPII service.