Koronan vaikutukset asiakaspalveluun – suosittelemme asiointia S-mobiilissa ja verkkopankissa Lue lisää

PSD2: uusia mahdollisuuksia ja entistä parempia palveluita

Maksupalveludirektiivi PSD2:sta johtuvat muutokset maksupalvelulakiin astuivat voimaan tammikuussa 2018. Jo tuolloin nähtiin monia merkittäviä asiakkaiden asemaa parantavia ja maksamista helpottavia muutoksia. Lisää parannuksia ja uusia mahdollisuuksia pankkiasiointiin on tulossa tämän vuoden aikana, kun pankeille annettu siirtymäaika muutosten toteuttamiseksi päättyi syyskuussa 2019.


Lisätietoa muutosten vaikutuksista asiakkaidemme pankkiasiointiin löytyy täältä.

Finanssivalvonta on 19.12.2019 myöntänyt S-Pankki Oy:lle Komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/386 33 artiklan 6 kohdan mukaisen vapautuksen velvollisuudesta rakentaa ja ylläpitää 33 artiklan mukaista varajärjestelmää maksutilien dedikoidulle rajapinnalle.  Täten kaikkien kolmansien osapuolten tulee käyttää ainoastaan dedikoituja PSD2- rajapintojamme.

Ohjeet S-Pankki Oy:n dedikoitujen rajapintojen käyttöön

 

FIN-FSA has granted 19.12.2019 S-Bank Ltd an exemption from the obligation to set up a contingency mechanism described under paragraph 4 in the article 33 of the Regulation (EU) 2018/386 (RTS on SCA & CSC). Therefore all third party providers have to use only our dedicated interface.

Information on how to start using S-Bank Ltd´s dedicated interface

Open Banking -sivusto sovelluskehittäjille / Open Banking page for developers

Olemme avanneet Open Banking -sivuston sovelluskehittäjille, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan palveluitaan S-Pankin tiliasiakkaita varten. Sivustolla tullaan kertomaan S-Pankin tarjoamista avoimista ohjelmointirajapinnoista ja sivustoa päivitetään S-Pankin ohjelmointirajapintojen kehitystyön edetessä.

Alla on linkki Crosskey Banking Solutionsin ylläpitämään Open Banking Marketiin, josta löydät myös S-Pankin Open Banking -dokumentaation sekä testiympäristön.

The link below takes you to Open Banking Market operated by Crosskey Banking Solutions, where you will find S-Bank’s Open Banking documentation and test environment, also.

Open Banking Market

Payments API 

Käynnistä ja vahvista SEPA-maksuja.
Initiate and confirm SEPA payments.

Accounts API

Mahdollista tili- ja tapahtumatietojen välittäminen S-Pankin maksutileiltä.
Enable account and transactions information from S-Bank payment accounts.

 

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä meihin osoitteeseen psd2@s-pankki.fi

In case you need more information, contact us on psd2@s-pankki.fi

Kvartaaliraportit / Quarterly statistics reports

S-Pankin PSD2 kvartaalistatistiikka 14062019-31122019

S-Bank PSD2 Quarterly statistics 14062019-31122019