Gå direkt till innehållet

S-Bankens personalförmåner

Som S-gruppenmedarbetare kan du och alla familjemedlemmar som hör till samma ägarkundshushåll dra nytta av S-Bankens personalförmåner. Dessutom får ni S-Bankens avgiftsfria tjänster – bankkonto, betalkort samt webb- och mobilbanken

S-Banken erbjuder enhetliga personalförmåner till S-gruppens, LokalTapiolas, Elos och Turvas personal

Som anställd i S-gruppen får du en kreditgräns på minst 1 000 euro på ditt S-Förmånskort Visa. Du kan välja det kombinerade bank- och kreditkortet S-Förmånskort Visa Credit/Debit eller kreditkortet S-Förmånskort Visa Credit. För att beviljas kredit ska du ha regelbundna månadsinkomster på minst 1 000 euro och du ska ha skött din ekonomi utan anmärkning tidigare.

S-Konto är ett vanligt bankkonto för lön, pension, studiestöd etc. Du kan ansluta S-förmånskort Visa samt webbanken och mobilbanken till kontot. S-Banken betalar bättre ränta på S-Kontot till dem som är berättigade till S-gruppens personalförmåner. Räntan på brukskontot är S-Prime - 0,5 % (norm. S-Prime - 2,0 %). Denna förmån gäller utöver anställda i S-gruppen personer bosatta i samma ägarkundshushåll.

Med S-Lånet finansierar du smidigt större anskaffningar, till exempel en renovering av hemmet, inredning eller en bil. Du kan ansöka om S-Lån på 5 000–50 000 euro till personalpris utan säkerheter eller borgensmän.

Räntemarginalen på bostadslån för S-gruppenmedarbetare är högst 0,65 %. Utöver en förmånlig räntemarginal får du också andra förmåner genom bostadslån.

S-Banken erbjuder ett brett urval av investeringsprodukter för både nya och erfarna investerare, allt från försäkringssparande till kapitalskyddade investeringar och självständig aktiehandel. Dessutom kan du vid behov ta del av FIM:s heltäckande utbud av investeringsprodukter och kapitalförvaltningstjänster. Som S-gruppenmedarbetare får du personalförmåner på spar- och investeringsprodukter.

Förmånernas giltighet

Kundförmånerna gäller tills vidare och S-Banken-koncernen har rätt att ändra dem. Genom S-Banken-koncernens beslut kan ändringar även göras i de förmåner som har börjat utnyttjas. S-Banken-koncernen har rätt att kontrollera med arbetsgivaren att personaluppgifterna är aktuella.

Följande personer har rätt till förmånerna:

    • Fast anställda och visstidsanställda inom S-gruppen oberoende av om de jobbar heltid eller deltid. Dessutom har familjemedlemmar som bor i samma hushåll och på samma adress som ovan nämnda anställda rätt till förmånerna. På vissa villkor har de som har gått i pension inom S-gruppen och deras makar/makor också rätt till förmånerna. Observera att en person som lämnar ditt ägarkundshushåll inte längre har rätt till personalförmånerna. Den som ansöker om bostadslån som personalförmån ska alltid ensam eller som en av de sökande höra till S-gruppens personal.
    • Försäkringsbolagens anställda (ej pensionärer och familjemedlemmar till anställda). För att en anställd ska kunna få förmånerna krävs det att S-Banken har fått information om anställningen av arbetsgivarföretaget med den anställdas samtycke.

Om du säger upp dig eller din anställning upphör av andra orsaker, ändras villkoren i enlighet med servicetariffen så att de motsvarar villkoren för externa kunder. Vad gäller S-Lån och bostadslån förblir personalmarginalen i kraft för gällande avtal tills avtalen löper ut, även när en anställd säger upp sig eller när anställningen upphör.

Byt till S-Banken

Genom att överföra din lön och eventuella andra förmåner (t.ex. barnbidrag) till S-Banken, får du maximal nytta av våra tjänster. Det går enkelt att överföra lönen till S-Kontot på webbanken eller med bifogade blankett, som du kan lämna till din chef, ett av S-Bankens kundtjänstställen eller ditt eget lönekontor.

Kontonumret till S-Kontot kan du kontrollera vid vårt kundtjänstställe, S-Kundtjänst, på webbanken eller i S-mobil. Du kan styra förmåner till S-Kontot genom att meddela kontonumret till dem som betalar förmånerna.

Löneöverföringsblankett för S-gruppens personal  

 

Boka tid och besök oss

Om du inte ännu har webbankskoder till S-Banken eller om du vill överföra dina bankärenden från en annan bank till S-Banken, besök oss så fixar vi det tillsammans!

Vi har närmare 100 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och lördagar. Du kan sköta dina ärenden utan att köa om du bokar tid till kundtjänststället på dessa orter. Du kan även komma utan att boka tid.

Boka tid

Hitta det närmaste servicestället

Förmånernas giltighet

Kundförmånerna gäller tills vidare och koncernen S-Banken har rätt att ändra dem. För att erhålla förmånerna ska du ha en gällande anställning. Om du säger upp dig eller din anställning upphör av andra orsaker ändras villkoren så att de motsvarar prislistan för externa kunder. Observera att om en person i ditt förmånsberättigade ägarkundshushåll lämnar hushållet får denne inte längre personalförmånerna. När det gäller S-Lån och S-Bostadslån förblir personalmarginalen i kraft för befintliga avtal tills de löper ut även när en medarbetare säger upp sig eller när anställningen upphör.

Koncernen S-Banken har rätt att kontrollera med arbetsgivaren att personaluppgifterna är aktuella.

Har du frågor?

Om du har frågor om S-Bankens personalförmåner kan du ringa vår kundtjänst, tfn 010 76 5810, må–to kl. 9–20, fr kl. 9–18 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.) Vi hjälper dig gärna!