Postens strejk påverkar till exempel leveransen av kort och webbankskoder

2019-11-14

Post- och Logistikunion PAU har inlett en strejk som berör utdelning, sortering och transport av post. Strejken inleddes måndagen den 11 november. Strejken kan ha vittgående konsekvenser till exempel för leveransen av kort och kodtabeller samt andra produkter och tjänster som transporteras med post.

Kort

Under strejken kan leveransen av S-Bankens kort vara fördröjd. Korten levereras till mottagaren när strejken har tagit slut. Du kommer väl ihåg att ditt kort gäller fram till slutet av den månad som anges på kortets framsida. Till exempel kort vars giltighetstid är 12/19 gäller fram till 31 december 2019. PIN-koden kan kontrolleras i webbanken, i kortuppgifterna.

Webbankens kodtabeller

Kodtabellerna kan inte levereras per post under strejken. Om din kodtabell är på väg att ta slut, rekommenderar vi att du börjar använda den praktiska identifieringen med S-mobil. Om dina koder redan har tagit slut, försvunnit eller om du behöver helt nya webbankskoder kan du besöka vårt kundtjänstställe. 

Fakturor och betaltjänst

Pappersfakturor för lån och kreditkort når mottagaren med fördröjning till följd av strejken. Vi rekommenderar att du kontrollerar betalningsuppgifterna i webbanken. Betalningsuppgifterna för lån och kreditkort finns i webbanken i uppgifterna för produkten i fråga, under punkten Fakturauppgifter.

Strejken kan också påverka fakturor som skickats per post till betaltjänsten. Fakturorna kommer nödvändigtvis inte fram i tid och kan därför inte betalas senast på förfallodagen. Vi rekommenderar att du kontaktar fakturautställaren direkt om du har skickat fakturor till betaltjänsten och deras förfallodag infaller under strejken. 

Vi beklagar fördröjningar med anledning av strejken. Även under strejken kan du sköta dina bankärenden i S-mobil, webbanken och hos vår kundtjänst.

 

Läs mer om identifiering med S-mobil